Wästlund Design

Fjärranalys :: Delta DPS

Delta DPS

Delta DPS är en helhetslösning för digital fotogrammetri och täcker alla behov från blocktriangulering till 3D-betraktning och ortofoto.

Delta Screen 1Stereokartering

Digitalisering sker direkt i 3D.

Ortofoto

Skapa georefererade ortofotomosaiker med hög radiometrisk och geometrisk kvalitet i en batchprocess.

DPS